Polityka prywatności
images/flags/pl_flag.jpg&w=20  images/flags/en_flag.jpg&w=20 
Regulamin


Regulamin Przeglądu Konkursowego

X edycji „Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej” w roku 2019

 

Celem Festiwalu jest zwrócenie uwagi na piosenkę i balladę filmową w ich różnych formach stylistycznych i gatunkach jako ten obszar twórczości, który wart jest wyodrębnienia
i refleksji.

 

1.    Pomysł Festiwalu nawiązuje do niezapomnianej ballady filmowej autorstwa Krzysztofa Komedy i Agnieszki Osieckiej „Nim wstanie dzień” z polskiego westernu Hoffmana
 i Skórzewskiego „Prawo i pięść” zrealizowanego w Toruniu w 1964 roku. Zarówno sama ballada ze względu na jej wyjątkowe i ponadczasowe walory artystyczne jak i w ogóle fenomen piosenki filmowej w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na nowo zaprezentować najlepsze i najciekawsze piosenki i ballady filmowe kinematografii polskiej, europejskiej oraz światowej. Do miejsca takiego aspiruje Toruń, gotyckie miasto nad Wisłą
o niepowtarzalnym klimacie, miasto, które ma swoje znaczące miejsce w historii polskiej sztuki filmowej (w plenerach Torunia realizowano min. takie filmy jak: „Zamach” Passendorfera, „Rejs” Piwowskiego, „Rok spokojnego słońca” Zanussiego, „Jeszcze nie wieczór” Bławuta, „Wrony” Kędzierzawskiej, „Kolorowe pończochy” Nasfetera). Tu także narodził się w roku 1993 światowy Festiwal Sztuki Operatorskiej „Camerimage”, a od roku 2002 organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST.

 

2.    Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu ma formułę otwartego konkursu skierowanego do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych poświęconych piosence.  W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. W przeglądzie konkursowym nie mogą brać udziału nagrodzeni uczestnicy poprzednich edycji.

 

3.    Przegląd Konkursowy składa się z trzech etapów:

a)        Etap I –  eliminacje uczestników na podstawie zgłoszenia i nagrania,

b)        Etap II –  Przegląd Konkursowy w dniu 26 lipca 2019 r.

c)     Etap III – Gala Festiwalowa w dniu 27 lipca 2019 r. – z udziałem laureatów Przeglądu Konkursowego oraz zaproszonych wykonawców i gości specjalnych Festiwalu.

 

4.    Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na:

a)    wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2019 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.tak.torun.pl/festiwal/.  

b)   przesłaniu na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu Konkursowego nagrania audio-video w formacie DVD z zapisem wykonania dwóch dowolnie wybranych piosenek filmowych – jednej z repertuaru kina polskiego, drugiej z repertuaru kina światowego w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2019 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

       Nagranie winno być wykonane „live”, bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy. Nagranie z dopiskiem „Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej” należy przesłać na poniższy adres:

 

Toruńska Agenda Kulturalna,

ul. Marii Konopnickiej 13/4

87-100 Toruń.

 

5.    Nadesłane zgłoszenia ocenia i wyłania uczestników Przeglądu Konkursowego Kierownik Muzyczny w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu.

 

6.   Dyrektor Festiwalu i Kierownik Muzyczny Festiwalu mogą rekomendować wybranych wykonawców bezpośrednio do II Etapu – Przeglądu Konkursowego.

 

7.   Informacja o uczestnikach zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona przez Organizatora Festiwalu na stronie internetowej Festiwalu (www.piosenkafilmowa.pl) najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r.

 

8.   Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z Kierownikiem Muzycznym powołuje Jury oceniające Przegląd Konkursowy (4 – 6 osób). Przewodniczącym Jury jest Kierownik Muzyczny Festiwalu.

 

9.    Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego zakwalifikowani do udziału w Gali Festiwalowej zobowiązani są do:

a)  wzięcia udziału nieodpłatnie w próbach oraz koncercie finałowym wraz z pozostałymi członkami zespołu i wykonania jednej z prezentowanych w konkursie piosenek
w uzgodnieniu z Kierownikiem Muzycznym Festiwalu,

b) nieodpłatnego udziału w jednym z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasto Toruń w terminie uzgodnionym z Organizatorem Festiwalu (laureatowi przysługuje zwrot kosztów podróży oraz noclegu).

 

10.   Nagrody:

a)    Nagrody Regulaminowe:

·       I Nagroda Główna Prezydenta Miasta Torunia im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
    w wysokości 15.000 zł,

·       II Nagroda w wysokości 8.000 zł ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,

·       III Nagroda w wysokości 5.000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

b)    Nagrody specjalne:

·       Nagroda za najlepsze wykonanie piosenki z filmu polskiego,

·       Nagroda w za najlepsze wykonanie piosenki z filmu zagranicznego,

oraz inne nagrody i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu.

 

Laureat może być wyróżniony tylko jedną nagrodą: regulaminową lub specjalną. Inne nagrody     i wyróżnienia zgłoszone Organizatorowi Festiwalu mogą być przyznane laureatowi nagrody regulaminowej i specjalnej.

 

11.  Wyniki Przeglądu Konkursowego Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury, w późnych godzinach wieczornych w dniu 26 lipca 2019 r., w miejscu Przeglądu Konkursowego.

 

12. Każdy Uczestnik Festiwalu ma prawo do wystąpienia z własnym akompaniatorem lub zespołem muzycznym - skład nie może przekraczać 3 osób. Do prezentacji konkursowej może zostać wykorzystane nagranie ścieżki dźwiękowej utworu (zapisane w formacie CD lub na mini dysku).

 

13.   Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Festiwalu ponosi Organizator Festiwalu.

 

14.   Uczestnicy Konkursu, z chwilą przystąpienia do I etapu Festiwalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora Festiwalu prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce
w czasie trwania Festiwalu.

 

15.   Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 17 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)    utrwalenie za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej,
w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

b)    utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej,

c)    zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego
i cyfrowego zapisu, w szczególności na taśmie filmowej, wideokasecie, nagranie na płycie kompaktowej i DVD,

d)    umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,

e)    niekomercyjne publiczne odtworzenie w celach promocyjnych,

f)     nadawanie za pomocą satelity.

 

16.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.

 

17.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Festiwalu na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekażą Organizatorowi Festiwalu nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

 

18.   Organizator Festiwalu pokrywa koszty zakwaterowania Uczestników Przeglądu Konkursowego i Gali Festiwalowej.

 

19.   Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

 

Dane kontaktowe:

 

Dyrektor Festiwalu

Andrzej Szmak, tel.: 734 179 847; e-mail:

aszmak@poczta.onet.pl

 

 

Kierownik Muzyczny Festiwalu, Przewodniczący Jury Przeglądu Konkursowego:

Krzesimir Dębski

 

Biuro Organizacyjne Przeglądu Konkursowego:

Aleksandra Olszewska tel.: 668 157 701, e-mail: a.olszewska@tak.torun.pl

Małgorzata Siwik tel.: 882 425 870, e-mail:

m.siwik@tak.torun.pl


 

Adres do korespondencji:

Toruńska Agenda Kulturalna

ul. Marii Konopnickiej 13/4

87-100 Toruń

tel: 662 072 661

e-mail: 

info@tak.torun.pl 
Copyright 2010–2019 Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej | Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Oprawa graficzna strony: Dagmara Pochyła oraz Monika Bojarska · www.myspace.com/dagmirion
Created by Digital Sky